Móc và vòng lặp Fastener nhà sản xuất | Lovetex Industrial là nhà sản xuất ốc vít và vòng lặp chuyên nghiệp đến từ Đài Loan

Báo cáo công dân toàn cầu Báo cáo Đài Bắc ngày 13 tháng 2 năm 2019

Móc và vòng lặp Fastener nhà sản xuất, Lovetex Industrial là nhà sản xuất ốc vít và móc khóa chuyên nghiệp đến từ Đài Loan, đã hoạt động được hơn 30 năm, chúng tôi đã thành lập hai nhà máy, đặt tại Đài Loan và Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ trong và ngoài nước, chúng tôi tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất và tiếp cận thành công vào các thị trường mới trong những năm gần đây.

Móc và vòng lặp Fastener nhà sản xuất | Lovetex Industrial là nhà sản xuất ốc vít và vòng lặp chuyên nghiệp đến từ Đài Loan

Thêm Lovetex Industrial Chốt móc và vòng.

https://vi.lovetex.com.tw/product.htm

2019-02-13